Bảng giá có hiệu lực từ ngày 01.8.2021


Extra

Thiết kế riêng theo yêu cầu giá từ

14,900,000

Free

Đến 3,000 lượt thi
4 tính năng

Miễn phí

Basic

Đến 5,000 lượt thi
7 tính năng

700,000*
Tháng

Plus

Đến 40,000 lượt thi
12 tính năng

3,300,000*
Tháng

Premium

Đến 80,000 lượt thi
17 tính năng

9,900,000*
Năm

(*) Giá trên đã bao gồm VAT

Free Basic Plus Premium Extra
Thời hạn 30 ngày 30 ngày 365 ngày Theo yêu cầu
Dung lượng Lượt thi tối đa/cuộc thi 3.000 5.000 40.000 80.000
Lượng truy cập cùng lúc 50 100 200 500 Tùy chọn
Thiết bị bảo mật server Cấp 1 Cấp 2 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Email cuộc thi nội bộ 100 200 300 1000 1000
Số câu hỏi tối đa một cuộc thi 200 câu 200 câu 300 câu 500 câu 1000 câu
Tính năng Ưu tiên hiển thị trang chủ
Chọn template cuộc thi
Cuộc thi tự luận
Cho phép thí sinh bình luận
Câu hỏi hình ảnh, audio, video
Câu hỏi phụ tự luận 1 câu 2 câu 5 câu
Trộn đề Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi Trộn câu hỏi và đáp án Trộn câu hỏi và đáp án
Tùy chọn bảng xếp hạng
Đơn vị tài trợ, đồng hành
Cài đặt số lần làm bài
Thông tin BTC
Password đề thi
Tuỳ chọn bảng xếp hạng
Thống kê Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
Hiển thị vị trí từng thí sinh
Thống kê theo ngày tùy chọn
Hiển thị xếp hạng đơn vị, thí sinh Top 10 Top 20 Top 30 Top 50
Tải kết quả 3.000 kết quả 5.000 kết quả 40.000 kết quả 80.000 kết quả Tất cả
Hỗ trợ Hỗ trợ sự cố Hành chính Hành chính Hành chính Hành chính 24/24
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 3,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 10
 • Thiết bị bảo mật server cấp 1
 • Email cuộc thi nội bộ 100
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Tính năng

 • Trộn câu hỏi
 • Thống kê

 • Hiển thị xếp hạng top 10
 • Tải 100 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 30 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 5,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 50
 • Thiết bị bảo mật server cấp 2
 • Email cuộc thi nội bộ 200
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 200 câu
 • Tính năng

 • Câu hỏi hình ảnh
 • 1 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Hiển thị xếp hạng top 20
 • Tải 1.000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 30 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 40,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 100
 • Thiết bị bảo mật server cấp 2
 • Email cuộc thi nội bộ 300
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 300 câu
 • Tính năng

 • Cuộc thi tự luận
 • Cho phép thí sinh bình luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • 2 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 30
 • Tải 20.000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • 365 ngày
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi 80,000
 • Lượng truy cập cùng lúc 300
 • Thiết bị bảo mật server cấp 3
 • Email cuộc thi nội bộ 1000
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 500 câu
 • Tính năng

 • Ưu tiên hiển thị trang chủ
 • Chọn template cuộc thi
 • Cuộc thi tự luận
 • Cho phép thí sinh bình luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • 5 câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi và đáp án
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
 • Hiển thị vị trí từng thí sinh
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng top 50
 • Tải kết quả 20000 kết quả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố giờ hành chính
 • Thời hạn

 • Theo yêu cầu
 • Dung lượng

 • Lượt thi tối đa/cuộc thi
 • Lượng truy cập cùng lúc
 • Thiết bị bảo mật server cấp 4
 • Email cuộc thi nội bộ 1000
 • Số câu hỏi tối đa 1 đề thi 1000 câu
 • Tính năng

 • Ưu tiên hiển thị trang chủ
 • Chọn template cuộc thi
 • Cuộc thi tự luận
 • Cho phép thí sinh bình luận
 • Câu hỏi hình ảnh
 • Câu hỏi phụ tự luận
 • Trộn câu hỏi và đáp án
 • Đơn vị tài trợ đồng hành
 • Cài đặt số lần làm bài
 • Thông tin BTC
 • Tuỳ chọn bảng xếp hạng
 • Password đề thi
 • Thống kê

 • Tổng hợp kết quả tự luận và trắc nghiệm chung
 • Hiển thị vị trí từng thí sinh
 • Thống kê theo ngày tùy chọn
 • Hiển thị xếp hạng
 • Tải kết quả Tất cả
 • Hỗ trợ

 • Hỗ trợ sự cố 24/24