banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
233994
Người đăng ký
 • 1 24,553 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 21,733 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 3 20,424 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,330 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,654 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 8,315 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 7,013 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 5,470 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 5,083 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 3,916 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 11 3,789 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 12 3,754 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 13 3,651 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 14 3,604 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 15 3,550 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 16 3,481 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 17 3,259 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 18 3,252 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 19 3,117 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 20 3,017 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 21 2,981 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 22 2,898 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 23 2,809 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 24 2,781 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 25 2,760 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 26 2,751 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 27 2,646 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 28 2,547 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 29 2,527 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 30 2,288 người đăng ký tại GIA LAI
 • 31 2,195 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 32 2,138 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 33 2,065 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 34 2,063 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 35 2,052 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 36 1,995 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 37 1,976 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 38 1,964 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 39 1,902 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 40 1,883 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 41 1,815 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 42 1,759 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 43 1,751 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 44 1,744 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 45 1,716 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 46 1,630 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 47 1,598 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 48 1,521 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 49 1,515 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 50 1,319 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 51 1,288 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 52 1,174 người đăng ký tại SƠN LA
 • 53 1,102 người đăng ký tại KON TUM
 • 54 1,085 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 55 1,081 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 56 1,077 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 57 1,025 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 58 1,014 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 59 993 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 60 909 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 61 905 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 62 817 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 63 803 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 64 720 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 65 604 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 66 603 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 67 526 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 68 475 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 69 462 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 452 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 431 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 72 284 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 73 281 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 274 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 267 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 255 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 77 160 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 106 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 87 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 86 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 53 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 8 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
843152
LƯỢT NỘP
 • 1 183,050 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 75,518 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 3 67,696 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 4 53,243 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 5 51,562 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 6 24,173 lượt nộp tại LONG AN
 • 7 23,458 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 8 19,652 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 9 19,432 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 10 19,129 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 11 16,880 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 13,360 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 13 11,538 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 14 10,956 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 15 10,017 lượt nộp tại AN GIANG
 • 16 9,692 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 17 9,278 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 18 9,169 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 19 7,598 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 20 7,539 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 21 6,848 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 22 6,732 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 23 6,392 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 24 6,197 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 25 5,891 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 26 5,729 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 27 5,182 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 28 5,020 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 29 4,973 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 30 4,902 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 31 4,894 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 32 4,847 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 33 4,827 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 34 4,707 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 35 4,598 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 36 4,417 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 37 4,365 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 38 4,045 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 39 3,910 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 40 3,855 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 41 3,764 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 42 3,757 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 43 3,745 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 44 3,644 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 45 3,638 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 46 3,636 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 47 3,452 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 48 3,395 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 49 3,226 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 50 3,219 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 51 3,202 lượt nộp tại GIA LAI
 • 52 3,158 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 53 2,985 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 54 2,947 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 55 2,884 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 56 2,837 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 57 2,759 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 58 2,356 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 59 2,339 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 60 2,313 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 61 2,252 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 62 2,177 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 63 2,098 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 64 2,076 lượt nộp tại SƠN LA
 • 65 2,051 lượt nộp tại KON TUM
 • 66 2,046 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 67 1,970 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 68 1,924 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 69 1,856 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 70 1,842 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 71 1,650 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 72 1,644 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 73 1,623 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 74 1,496 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 75 1,475 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 76 1,346 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 77 1,262 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 78 949 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 923 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 80 780 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 702 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 82 483 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm