banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
278685
Người đăng ký
 • 1 27,085 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 26,650 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 3 26,321 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,846 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 9,955 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 6 8,695 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 7 8,443 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 8,006 người đăng ký tại LONG AN
 • 9 5,888 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 5,371 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 11 4,514 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 12 4,390 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 13 4,310 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 14 4,144 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 15 4,001 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 16 3,939 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 17 3,853 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 18 3,824 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 19 3,623 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 20 3,475 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 21 3,469 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 22 3,361 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 23 3,259 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 24 3,151 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 25 3,139 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 26 3,090 người đăng ký tại GIA LAI
 • 27 2,998 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 28 2,918 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 29 2,877 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 30 2,868 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 31 2,722 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 32 2,604 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 33 2,589 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 34 2,568 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 35 2,500 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 36 2,486 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 37 2,364 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 38 2,323 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 39 2,292 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 40 2,284 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 41 2,233 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 42 2,187 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 43 2,136 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 44 2,128 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 45 2,120 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 46 2,031 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 47 2,000 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 48 1,947 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 49 1,887 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 50 1,761 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 51 1,711 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 52 1,592 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 53 1,572 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 54 1,371 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 55 1,344 người đăng ký tại KON TUM
 • 56 1,344 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 57 1,321 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 58 1,307 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 59 1,219 người đăng ký tại SƠN LA
 • 60 1,179 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 61 1,171 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 62 1,148 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 63 928 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 64 914 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 65 911 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 66 791 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 67 736 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 68 589 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 69 528 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 70 515 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 509 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 72 398 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 73 343 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 336 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 316 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 295 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 77 223 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 156 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 102 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 95 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 58 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 14 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
1392702
LƯỢT NỘP
 • 1 302,272 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 172,291 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 3 103,989 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 99,796 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 5 77,941 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 6 52,035 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 7 51,709 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 8 33,561 lượt nộp tại LONG AN
 • 9 25,928 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 10 24,637 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 11 22,360 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 17,352 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 13 16,320 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 14 14,598 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 15 13,521 lượt nộp tại AN GIANG
 • 16 13,260 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 17 12,509 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 18 12,235 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 19 11,379 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 20 11,135 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 21 10,673 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 22 10,533 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 23 10,459 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 24 10,123 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 25 9,628 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 26 9,383 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 27 7,965 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 28 7,904 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 29 7,494 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 30 7,430 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 31 7,288 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 32 7,105 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 33 7,020 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 34 6,890 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 35 6,811 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 36 6,699 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 37 6,669 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 38 6,592 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 39 6,482 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 40 6,441 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 41 6,329 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 42 6,275 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 43 6,086 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 44 5,956 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 45 5,779 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 46 5,628 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 47 5,302 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 48 5,177 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 49 4,856 lượt nộp tại GIA LAI
 • 50 4,838 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 51 4,784 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 52 4,237 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 53 4,105 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 54 4,105 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 55 4,059 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 56 4,046 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 57 3,803 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 58 3,655 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 59 3,326 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 60 3,300 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 61 3,293 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 62 3,229 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 63 3,160 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 64 3,105 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 65 3,096 lượt nộp tại KON TUM
 • 66 3,093 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 67 2,991 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 68 2,419 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 69 2,390 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 70 2,339 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 71 2,310 lượt nộp tại SƠN LA
 • 72 2,207 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 73 2,087 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 74 1,880 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 75 1,683 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 76 1,641 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 77 1,626 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 78 1,425 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 1,416 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 80 1,328 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 1,076 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 82 635 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm