banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/05/2022

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
610
Người đăng ký
 • 1 302 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 2 47 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 3 43 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 4 39 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 5 35 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 6 23 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 7 20 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 12 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 9 12 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 10 8 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 11 7 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 12 6 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 13 5 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 14 4 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 15 3 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 16 3 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 17 3 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 18 3 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 19 3 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 20 3 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 21 2 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 22 2 người đăng ký tại AN GIANG
 • 23 2 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 24 2 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 25 2 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 26 2 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 27 2 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 28 2 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 29 1 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 30 1 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 31 1 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 32 1 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 33 1 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 34 1 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 35 1 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 36 1 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 37 1 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 38 1 người đăng ký tại SƠN LA
 • 39 1 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 40 1 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 41 1 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 42 1 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 43 1 người đăng ký tại KON TUM
 • 44 1 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 45 1 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 46 1 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
Xem thêm
1234
LƯỢT NỘP SÁNG KIẾN
 • 1 701 thí sinh tại THANH HÓA
 • 2 84 thí sinh tại LÀO CAI
 • 3 73 thí sinh tại KHÁNH HÒA
 • 4 67 thí sinh tại HẬU GIANG
 • 5 57 thí sinh tại LẠNG SƠN
 • 6 37 thí sinh tại TIỀN GIANG
 • 7 25 thí sinh tại LONG AN
 • 8 23 thí sinh tại HÀ TĨNH
 • 9 17 thí sinh tại TP HẢI PHÒNG
 • 10 14 thí sinh tại TRÀ VINH
 • 11 14 thí sinh tại NGHỆ AN
 • 12 10 thí sinh tại THÁI NGUYÊN
 • 13 9 thí sinh tại PHÚ THỌ
 • 14 9 thí sinh tại TP HÀ NỘI
 • 15 7 thí sinh tại LAI CHÂU
 • 16 6 thí sinh tại BÌNH THUẬN
 • 17 6 thí sinh tại BẠC LIÊU
 • 18 5 thí sinh tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 19 5 thí sinh tại QUẢNG NAM
 • 20 5 thí sinh tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 21 5 thí sinh tại KIÊN GIANG
 • 22 4 thí sinh tại BẮC KẠN
 • 23 4 thí sinh tại ĐỒNG THÁP
 • 24 4 thí sinh tại BÌNH DƯƠNG
 • 25 3 thí sinh tại TP ĐÀ NẴNG
 • 26 3 thí sinh tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 27 3 thí sinh tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 28 3 thí sinh tại AN GIANG
 • 29 3 thí sinh tại HÀ NAM
 • 30 2 thí sinh tại VĨNH PHÚC
 • 31 2 thí sinh tại HƯNG YÊN
 • 32 2 thí sinh tại THÁI BÌNH
 • 33 2 thí sinh tại ĐIỆN BIÊN
 • 34 2 thí sinh tại BẮC GIANG
 • 35 2 thí sinh tại SƠN LA
 • 36 2 thí sinh tại CAO BẰNG
 • 37 2 thí sinh tại TP CẦN THƠ
 • 38 1 thí sinh tại QUẢNG BÌNH
 • 39 1 thí sinh tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 40 1 thí sinh tại HÀ GIANG
 • 41 1 thí sinh tại QUẢNG NINH
 • 42 1 thí sinh tại NAM ĐỊNH
 • 43 1 thí sinh tại KON TUM
 • 44 1 thí sinh tại BẾN TRE
 • 45 1 thí sinh tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 46 1 thí sinh tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 47 1 thí sinh tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 48 1 thí sinh tại LÂM ĐỒNG
 • 49 1 thí sinh tại YÊN BÁI
Xem thêm