banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
261603
Người đăng ký
 • 1 26,080 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 25,934 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 3 22,116 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,778 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,677 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 8,447 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 7,890 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 6,980 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 5,768 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 4,941 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 11 4,497 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 12 4,191 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 13 4,039 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 14 3,986 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 15 3,908 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 16 3,814 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 17 3,601 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 18 3,589 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 19 3,373 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 20 3,274 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 21 3,238 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 22 3,210 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 23 3,165 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 24 3,107 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 25 3,047 người đăng ký tại GIA LAI
 • 26 2,950 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 27 2,870 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 28 2,862 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 29 2,779 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 30 2,765 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 31 2,700 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 32 2,594 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 33 2,513 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 34 2,448 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 35 2,276 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 36 2,177 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 37 2,149 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 38 2,133 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 39 2,122 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 40 2,107 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 41 2,101 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 42 2,101 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 43 2,080 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 44 1,949 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 45 1,935 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 46 1,887 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 47 1,810 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 48 1,807 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 49 1,694 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 50 1,682 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 51 1,437 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 52 1,431 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 53 1,335 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 54 1,335 người đăng ký tại KON TUM
 • 55 1,272 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 56 1,191 người đăng ký tại SƠN LA
 • 57 1,160 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 58 1,146 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 59 1,122 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 60 1,111 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 61 1,111 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 62 1,065 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 63 912 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 64 886 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 65 859 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 66 750 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 67 668 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 68 510 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 69 504 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 502 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 71 492 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 72 397 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 73 322 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 315 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 304 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 290 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 77 221 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 139 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 101 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 95 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 55 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 14 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
1237162
LƯỢT NỘP
 • 1 280,884 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 129,856 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 3 93,920 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 4 86,726 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 5 74,298 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 6 51,672 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 7 39,451 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 33,173 lượt nộp tại LONG AN
 • 9 24,614 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 10 24,477 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 11 17,989 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 16,282 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 13 13,666 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 14 12,961 lượt nộp tại AN GIANG
 • 15 12,831 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 16 12,421 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 17 11,523 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 18 11,322 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 19 10,820 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 20 9,939 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 21 9,626 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 22 9,372 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 23 9,023 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 24 8,429 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 25 7,073 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 26 6,996 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 27 6,860 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 28 6,791 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 29 6,703 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 30 6,601 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 31 6,569 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 32 6,519 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 33 6,476 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 34 6,411 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 35 6,152 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 36 6,130 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 37 5,994 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 38 5,867 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 39 5,824 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 40 5,743 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 41 5,614 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 42 5,284 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 43 5,208 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 44 5,147 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 45 5,130 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 46 4,783 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 47 4,726 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 48 4,677 lượt nộp tại GIA LAI
 • 49 4,585 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 50 3,963 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 51 3,927 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 52 3,899 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 53 3,780 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 54 3,711 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 55 3,636 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 56 3,611 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 57 3,556 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 58 3,305 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 59 3,268 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 60 3,125 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 61 3,080 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 62 3,070 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 63 3,035 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 64 2,991 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 65 2,884 lượt nộp tại KON TUM
 • 66 2,705 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 67 2,278 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 68 2,268 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 69 2,190 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 70 2,109 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 71 2,106 lượt nộp tại SƠN LA
 • 72 2,074 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 73 1,822 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 74 1,719 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 75 1,570 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 76 1,563 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 77 1,525 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 78 1,329 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 1,314 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 80 1,001 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 997 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 82 613 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm