banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
222359
Người đăng ký
 • 1 22,901 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 21,466 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 3 18,924 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,169 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,646 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 8,041 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 6,600 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 5,321 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 4,389 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 3,769 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 11 3,688 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 12 3,545 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 13 3,529 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 14 3,390 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 15 3,191 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 16 3,181 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 17 3,097 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 18 3,066 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 19 3,024 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 20 3,008 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 21 2,749 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 22 2,731 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 23 2,731 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 24 2,684 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 25 2,633 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 26 2,575 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 27 2,457 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 28 2,389 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 29 2,214 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 30 2,096 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 31 2,091 người đăng ký tại GIA LAI
 • 32 2,040 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 33 2,005 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 34 1,986 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 35 1,972 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 36 1,929 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 37 1,879 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 38 1,873 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 39 1,801 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 40 1,771 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 41 1,747 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 42 1,639 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 43 1,611 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 44 1,594 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 45 1,594 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 46 1,531 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 47 1,509 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 48 1,442 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 49 1,282 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 50 1,246 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 51 1,235 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 52 1,144 người đăng ký tại SƠN LA
 • 53 1,069 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 54 1,043 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 55 1,032 người đăng ký tại KON TUM
 • 56 980 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 57 940 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 58 930 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 59 904 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 60 896 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 61 887 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 62 751 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 63 709 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 64 623 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 65 579 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 66 561 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 67 499 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 68 465 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 69 454 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 421 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 71 419 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 72 280 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 73 265 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 74 263 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 75 257 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 76 254 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 77 158 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 103 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 86 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 80 86 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 52 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 8 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
738472
LƯỢT NỘP
 • 1 172,899 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 67,030 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 3 58,653 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 4 51,514 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 5 22,984 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 6 20,658 lượt nộp tại LONG AN
 • 7 19,816 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 8 19,203 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 9 18,477 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 10 15,877 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 11 13,289 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 12 11,298 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 13 10,569 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 14 9,262 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 15 9,247 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 16 9,135 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 17 8,568 lượt nộp tại AN GIANG
 • 18 6,853 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 19 6,623 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 20 6,582 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 21 6,398 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 22 6,328 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 23 5,915 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 24 5,863 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 25 5,515 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 26 4,770 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 27 4,681 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 28 4,567 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 29 4,529 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 30 4,194 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 31 4,161 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 32 4,094 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 33 3,921 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 34 3,834 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 35 3,771 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 36 3,762 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 37 3,737 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 38 3,680 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 39 3,629 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 40 3,591 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 41 3,526 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 42 3,489 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 43 3,305 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 44 3,287 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 45 3,175 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 46 3,140 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 47 3,020 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 48 2,980 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 49 2,969 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 50 2,900 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 51 2,870 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 52 2,869 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 53 2,851 lượt nộp tại GIA LAI
 • 54 2,528 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 55 2,508 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 56 2,355 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 57 2,354 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 58 2,321 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 59 2,179 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 60 2,063 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 61 2,025 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 62 1,994 lượt nộp tại SƠN LA
 • 63 1,911 lượt nộp tại KON TUM
 • 64 1,908 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 65 1,872 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 66 1,842 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 67 1,839 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 68 1,806 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 69 1,779 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 70 1,695 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 71 1,618 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 72 1,559 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 73 1,478 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 74 1,440 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 75 1,401 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 76 1,328 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 77 1,087 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 78 900 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 874 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 80 779 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 694 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 82 483 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm