banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
266409
Người đăng ký
 • 1 26,420 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 2 26,306 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 3 22,853 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,839 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,679 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 8,459 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 7,936 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 7,137 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 5,815 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 5,039 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 11 4,511 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 12 4,283 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 13 4,117 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 14 4,085 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 15 3,996 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 16 3,834 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 17 3,685 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 18 3,607 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 19 3,408 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 20 3,381 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 21 3,286 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 22 3,277 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 23 3,240 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 24 3,134 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 25 3,082 người đăng ký tại GIA LAI
 • 26 2,975 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 27 2,919 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 28 2,912 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 29 2,822 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 30 2,811 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 31 2,716 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 32 2,599 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 33 2,531 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 34 2,484 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 35 2,290 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 36 2,222 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 37 2,188 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 38 2,187 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 39 2,147 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 40 2,136 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 41 2,136 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 42 2,119 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 43 2,083 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 44 2,035 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 45 2,030 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 46 1,987 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 47 1,942 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 48 1,887 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 49 1,734 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 50 1,697 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 51 1,553 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 52 1,464 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 53 1,458 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 54 1,342 người đăng ký tại KON TUM
 • 55 1,342 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 56 1,317 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 57 1,296 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 58 1,264 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 59 1,201 người đăng ký tại SƠN LA
 • 60 1,173 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 61 1,146 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 62 1,068 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 63 914 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 64 901 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 65 863 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 66 788 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 67 692 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 68 546 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 69 526 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 70 511 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 507 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 72 397 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 73 340 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 325 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 315 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 291 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 77 221 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 144 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 102 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 95 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 58 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 14 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
1311734
LƯỢT NỘP
 • 1 292,829 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 159,678 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 3 98,932 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 4 91,695 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 5 75,224 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 6 51,687 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 7 42,507 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 33,275 lượt nộp tại LONG AN
 • 9 25,394 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 10 24,616 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 11 18,015 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 16,319 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 13 14,591 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 14 13,640 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 15 13,064 lượt nộp tại AN GIANG
 • 16 12,468 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 17 11,625 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 18 11,366 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 19 11,026 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 20 10,029 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 21 9,924 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 22 9,607 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 23 9,459 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 24 9,150 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 25 8,774 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 26 7,275 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 27 7,275 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 28 7,036 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 29 7,013 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 30 6,923 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 31 6,858 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 32 6,775 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 33 6,654 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 34 6,654 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 35 6,643 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 36 6,479 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 37 6,379 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 38 6,363 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 39 6,314 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 40 6,267 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 41 6,146 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 42 5,980 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 43 5,908 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 44 5,364 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 45 5,290 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 46 5,174 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 47 5,018 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 48 4,842 lượt nộp tại GIA LAI
 • 49 4,684 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 50 4,047 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 51 4,024 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 52 4,003 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 53 3,936 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 54 3,806 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 55 3,790 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 56 3,716 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 57 3,619 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 58 3,319 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 59 3,282 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 60 3,238 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 61 3,183 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 62 3,160 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 63 3,110 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 64 3,086 lượt nộp tại KON TUM
 • 65 3,038 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 66 2,991 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 67 2,700 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 68 2,403 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 69 2,330 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 70 2,194 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 71 2,155 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 72 2,131 lượt nộp tại SƠN LA
 • 73 2,077 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 74 1,801 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 75 1,620 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 76 1,583 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 77 1,574 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 78 1,419 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 1,335 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 80 1,214 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 1,026 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 82 617 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm