banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
245030
Người đăng ký
 • 1 25,326 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 23,641 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 3 21,095 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 13,432 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,657 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 8,412 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 7,555 người đăng ký tại LONG AN
 • 8 5,986 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 5,307 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 4,014 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 11 3,834 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 12 3,815 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 13 3,788 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 14 3,768 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 15 3,710 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 16 3,558 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 17 3,515 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 18 3,379 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 19 3,322 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 20 3,203 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 21 3,178 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 22 3,120 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 23 2,982 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 24 2,878 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 25 2,857 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 26 2,809 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 27 2,688 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 28 2,651 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 29 2,637 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 30 2,587 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 31 2,576 người đăng ký tại GIA LAI
 • 32 2,554 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 33 2,294 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 34 2,162 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 35 2,128 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 36 2,074 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 37 2,007 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 38 2,005 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 39 1,984 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 40 1,956 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 41 1,929 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 42 1,892 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 43 1,886 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 44 1,800 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 45 1,760 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 46 1,701 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 47 1,670 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 48 1,657 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 49 1,549 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 50 1,395 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 51 1,344 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 52 1,338 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 53 1,178 người đăng ký tại SƠN LA
 • 54 1,152 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 55 1,139 người đăng ký tại KON TUM
 • 56 1,110 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 57 1,095 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 58 1,093 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 59 1,076 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 60 1,034 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 61 909 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 62 867 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 63 822 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 64 771 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 65 658 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 66 631 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 67 534 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 68 496 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 69 473 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 463 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 451 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 72 288 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 73 288 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 288 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 269 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 265 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 77 160 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 120 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 93 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 87 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 53 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 12 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
979987
LƯỢT NỘP
 • 1 235,431 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 78,425 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 3 71,649 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 4 69,862 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 5 51,582 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 6 38,460 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 7 29,146 lượt nộp tại LONG AN
 • 8 23,780 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 23,662 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 10 20,159 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 11 17,708 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 13,448 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 13 12,332 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 14 11,721 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 15 11,341 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 16 10,797 lượt nộp tại AN GIANG
 • 17 10,213 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 18 9,359 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 19 9,317 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 20 8,081 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 21 7,948 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 22 7,690 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 23 7,197 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 24 6,591 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 25 6,398 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 26 6,091 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 27 5,982 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 28 5,913 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 29 5,759 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 30 5,749 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 31 5,742 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 32 5,642 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 33 5,523 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 34 5,458 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 35 5,067 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 36 4,892 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 37 4,874 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 38 4,717 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 39 4,709 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 40 4,525 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 41 4,473 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 42 4,265 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 43 4,186 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 44 3,954 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 45 3,871 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 46 3,777 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 47 3,765 lượt nộp tại GIA LAI
 • 48 3,764 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 49 3,652 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 50 3,512 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 51 3,500 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 52 3,352 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 53 3,280 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 54 3,260 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 55 3,184 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 56 3,015 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 57 2,993 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 58 2,961 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 59 2,547 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 60 2,524 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 61 2,489 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 62 2,328 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 63 2,309 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 64 2,232 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 65 2,218 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 66 2,177 lượt nộp tại KON TUM
 • 67 2,090 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 68 2,082 lượt nộp tại SƠN LA
 • 69 2,071 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 70 2,068 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 71 1,923 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 72 1,818 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 73 1,655 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 74 1,559 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 75 1,494 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 76 1,419 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 77 1,311 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 78 1,072 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 79 955 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 80 824 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 795 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 82 487 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm