banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/05/2022

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
180557
Người đăng ký
 • 1 19,757 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 2 19,313 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 3 14,145 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 12,212 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 8,044 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 7,312 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 4,712 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 4,600 người đăng ký tại LONG AN
 • 9 3,615 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 3,156 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 11 2,979 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 12 2,948 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 13 2,842 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 14 2,656 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 15 2,596 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 16 2,571 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 17 2,548 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 18 2,475 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 19 2,472 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 20 2,426 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 21 2,416 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 22 2,349 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 23 2,333 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 24 2,282 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 25 1,956 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 26 1,900 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 27 1,884 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 28 1,814 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 29 1,771 người đăng ký tại GIA LAI
 • 30 1,664 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 31 1,626 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 32 1,583 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 33 1,557 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 34 1,510 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 35 1,504 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 36 1,493 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 37 1,484 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 38 1,483 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 39 1,392 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 40 1,352 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 41 1,227 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 42 1,215 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 43 1,196 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 44 1,148 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 45 1,139 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 46 1,072 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 47 1,020 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 48 994 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 49 958 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 50 954 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 51 917 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 52 809 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 53 764 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 54 759 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 55 727 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 56 703 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 57 700 người đăng ký tại KON TUM
 • 58 627 người đăng ký tại SƠN LA
 • 59 598 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 60 546 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 61 504 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 62 495 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 63 434 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 64 380 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 65 379 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 66 326 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 67 310 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 68 305 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 69 299 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 70 243 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 71 230 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 72 220 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 73 193 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 74 148 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 75 129 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 76 98 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 77 83 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 78 83 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 79 66 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 53 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 81 40 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 4 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
507836
LƯỢT NỘP
 • 1 133,458 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 43,365 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 3 41,345 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 25,328 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 5 20,252 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 6 13,509 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 7 13,074 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 12,427 lượt nộp tại LONG AN
 • 9 9,581 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 10 8,660 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 11 8,098 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 12 7,127 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 13 6,768 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 14 6,666 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 15 6,415 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 16 6,136 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 17 5,885 lượt nộp tại AN GIANG
 • 18 5,539 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 19 5,162 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 20 5,152 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 21 4,765 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 22 4,109 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 23 4,015 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 24 3,946 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 25 3,938 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 26 3,896 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 27 3,630 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 28 3,626 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 29 3,559 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 30 3,289 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 31 3,228 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 32 3,100 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 33 3,053 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 34 2,842 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 35 2,823 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 36 2,758 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 37 2,644 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 38 2,496 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 39 2,449 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 40 2,378 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 41 2,368 lượt nộp tại GIA LAI
 • 42 2,272 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 43 2,161 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 44 2,148 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 45 2,106 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 46 2,094 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 47 2,055 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 48 2,046 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 49 1,957 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 50 1,899 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 51 1,834 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 52 1,771 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 53 1,771 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 54 1,733 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 55 1,704 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 56 1,677 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 57 1,615 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 58 1,602 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 59 1,528 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 60 1,525 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 61 1,475 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 62 1,434 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 63 1,183 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 64 1,141 lượt nộp tại KON TUM
 • 65 1,138 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 66 1,072 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 67 1,046 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 68 1,031 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 69 1,012 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 70 1,000 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 71 936 lượt nộp tại SƠN LA
 • 72 916 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 73 869 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 74 802 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 75 739 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 76 637 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 77 625 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 78 565 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 79 505 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 80 471 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 81 469 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 82 449 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm