banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

23h59

31/08/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 23h59 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
324051
Người đăng ký
 • 1 34,459 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 2 32,771 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 3 28,593 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 4 14,795 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 12,980 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 6 9,539 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 7 9,001 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 8 8,697 người đăng ký tại LONG AN
 • 9 6,899 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 6,064 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 11 5,376 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 12 5,307 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 13 5,138 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 14 5,042 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 15 4,802 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 16 4,751 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 17 4,696 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 18 4,341 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 19 4,314 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 20 4,065 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 21 4,002 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 22 3,788 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 23 3,786 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 24 3,697 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 25 3,681 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 26 3,601 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 27 3,591 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 28 3,537 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 29 3,304 người đăng ký tại GIA LAI
 • 30 3,300 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 31 3,232 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 32 3,117 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 33 3,094 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 34 2,931 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 35 2,830 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 36 2,827 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 37 2,788 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 38 2,702 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 39 2,700 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 40 2,671 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 41 2,632 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 42 2,531 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 43 2,430 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 44 2,348 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 45 2,322 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 46 2,283 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 47 2,145 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 48 2,141 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 49 2,067 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 50 1,951 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 51 1,889 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 52 1,824 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 53 1,689 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 54 1,639 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 55 1,548 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 56 1,521 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 57 1,501 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 58 1,386 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 59 1,377 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 60 1,360 người đăng ký tại KON TUM
 • 61 1,313 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 62 1,247 người đăng ký tại SƠN LA
 • 63 1,226 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 64 1,141 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 65 976 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 66 886 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 67 845 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 68 790 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 69 677 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 598 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 534 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 72 401 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 73 355 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 74 353 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 75 348 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 76 304 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 77 224 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 171 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 105 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 80 102 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 81 60 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 14 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
1661716
LƯỢT NỘP
 • 1 348,047 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 173,338 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 3 160,141 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 4 104,256 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 5 99,769 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 6 56,736 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 7 53,820 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 8 46,045 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 9 38,535 lượt nộp tại LONG AN
 • 10 31,276 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 11 27,654 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 12 20,360 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 13 19,932 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 14 19,606 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 15 16,728 lượt nộp tại AN GIANG
 • 16 16,437 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 17 14,562 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 18 14,219 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 19 13,321 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 20 13,303 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 21 13,181 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 22 12,614 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 23 12,306 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 24 12,285 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 25 12,047 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 26 11,425 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 27 11,010 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 28 10,983 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 29 9,860 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 30 9,633 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 31 8,931 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 32 8,920 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 33 8,903 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 34 8,776 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 35 8,427 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 36 8,234 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 37 8,221 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 38 7,890 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 39 7,753 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 40 7,149 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 41 7,119 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 42 7,045 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 43 6,977 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 44 6,819 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 45 6,611 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 46 6,551 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 47 6,520 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 48 6,303 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 49 6,227 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 50 6,187 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 51 6,127 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 52 5,713 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 53 5,593 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 54 5,504 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 55 5,423 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 56 5,379 lượt nộp tại GIA LAI
 • 57 5,279 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 58 4,751 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 59 4,357 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 60 4,212 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 61 4,201 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 62 3,881 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 63 3,657 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 64 3,527 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 65 3,480 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 66 3,203 lượt nộp tại KON TUM
 • 67 3,061 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 68 2,994 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 69 2,882 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 70 2,795 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 71 2,768 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 72 2,633 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 73 2,603 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 74 2,415 lượt nộp tại SƠN LA
 • 75 2,156 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 76 1,875 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 77 1,685 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 78 1,671 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 79 1,581 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 80 1,453 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 1,295 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 82 688 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
Xem thêm