banner
bắt đầu

07h00

08/01/2022

kết thúc

00h00

01/09/2023

chương trình sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 00h00 ngày 01/09/2023
ĐỢT 1
Từ 07h00 ngày 08/01/2022
Đến 00h00 ngày 01/06/2022
ĐỢT 2
Từ 07h00 ngày 01/06/2022
Đến 00h00 ngày 01/09/2023
Khen thưởng
390,498
Người đăng ký
 • 1 40,002 người đăng ký tại TP HÀ NỘI
 • 2 35,458 người đăng ký tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 3 33,193 người đăng ký tại THANH HÓA
 • 4 18,537 người đăng ký tại NGHỆ AN
 • 5 14,500 người đăng ký tại BẮC GIANG
 • 6 13,442 người đăng ký tại HÀ TĨNH
 • 7 10,041 người đăng ký tại TP HẢI PHÒNG
 • 8 9,851 người đăng ký tại LONG AN
 • 9 7,810 người đăng ký tại AN GIANG
 • 10 7,001 người đăng ký tại QUẢNG NINH
 • 11 6,665 người đăng ký tại LÀO CAI
 • 12 6,537 người đăng ký tại QUẢNG BÌNH
 • 13 6,479 người đăng ký tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 14 6,183 người đăng ký tại TIỀN GIANG
 • 15 6,031 người đăng ký tại QUẢNG NAM
 • 16 5,922 người đăng ký tại HẢI DƯƠNG
 • 17 5,825 người đăng ký tại PHÚ THỌ
 • 18 5,627 người đăng ký tại HẬU GIANG
 • 19 5,529 người đăng ký tại BÌNH DƯƠNG
 • 20 5,403 người đăng ký tại ĐẮK LẮK
 • 21 5,156 người đăng ký tại TP CẦN THƠ
 • 22 4,908 người đăng ký tại THÁI NGUYÊN
 • 23 4,754 người đăng ký tại CÀ MAU
 • 24 4,617 người đăng ký tại HÀ NAM
 • 25 4,375 người đăng ký tại LÂM ĐỒNG
 • 26 4,293 người đăng ký tại TÂY NINH
 • 27 4,096 người đăng ký tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 28 4,059 người đăng ký tại THÁI BÌNH
 • 29 3,959 người đăng ký tại VĨNH LONG
 • 30 3,943 người đăng ký tại TP ĐÀ NẴNG
 • 31 3,772 người đăng ký tại YÊN BÁI
 • 32 3,715 người đăng ký tại BẮC NINH
 • 33 3,692 người đăng ký tại BẾN TRE
 • 34 3,667 người đăng ký tại KHÁNH HÒA
 • 35 3,636 người đăng ký tại HÀ GIANG
 • 36 3,629 người đăng ký tại BÌNH ĐỊNH
 • 37 3,576 người đăng ký tại GIA LAI
 • 38 3,474 người đăng ký tại NAM ĐỊNH
 • 39 3,412 người đăng ký tại ĐỒNG THÁP
 • 40 3,310 người đăng ký tại TRÀ VINH
 • 41 3,295 người đăng ký tại LẠNG SƠN
 • 42 3,283 người đăng ký tại NINH BÌNH
 • 43 3,042 người đăng ký tại ĐỒNG NAI
 • 44 3,023 người đăng ký tại KIÊN GIANG
 • 45 2,930 người đăng ký tại HƯNG YÊN
 • 46 2,908 người đăng ký tại HÒA BÌNH
 • 47 2,899 người đăng ký tại CAO BẰNG
 • 48 2,878 người đăng ký tại BÌNH PHƯỚC
 • 49 2,876 người đăng ký tại TUYÊN QUANG
 • 50 2,573 người đăng ký tại SÓC TRĂNG
 • 51 2,432 người đăng ký tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 52 2,421 người đăng ký tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 53 2,365 người đăng ký tại QUẢNG NGÃI
 • 54 2,351 người đăng ký tại VĨNH PHÚC
 • 55 2,002 người đăng ký tại BÌNH THUẬN
 • 56 1,896 người đăng ký tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 57 1,867 người đăng ký tại ĐIỆN BIÊN
 • 58 1,827 người đăng ký tại BẮC KẠN
 • 59 1,765 người đăng ký tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 60 1,599 người đăng ký tại QUẢNG TRỊ
 • 61 1,534 người đăng ký tại LAI CHÂU
 • 62 1,489 người đăng ký tại BẠC LIÊU
 • 63 1,437 người đăng ký tại SƠN LA
 • 64 1,415 người đăng ký tại KON TUM
 • 65 1,215 người đăng ký tại PHÚ YÊN
 • 66 1,080 người đăng ký tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
 • 67 1,062 người đăng ký tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 68 1,046 người đăng ký tại ĐẮK NÔNG
 • 69 839 người đăng ký tại NINH THUẬN
 • 70 700 người đăng ký tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 71 574 người đăng ký tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 72 492 người đăng ký tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 73 473 người đăng ký tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 74 445 người đăng ký tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 75 413 người đăng ký tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 76 382 người đăng ký tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 77 266 người đăng ký tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 78 235 người đăng ký tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 79 150 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 80 131 người đăng ký tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 81 76 người đăng ký tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 82 18 người đăng ký tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
Xem thêm
2,409,168
LƯỢT NỘP
 • 1 600,175 lượt nộp tại THANH HÓA
 • 2 201,128 lượt nộp tại TP HÀ NỘI
 • 3 191,781 lượt nộp tại CĐ CÔNG THƯ­ƠNG VN
 • 4 166,721 lượt nộp tại TP HỒ CHÍ MINH
 • 5 114,215 lượt nộp tại BẮC GIANG
 • 6 110,232 lượt nộp tại ĐỒNG NAI
 • 7 69,649 lượt nộp tại HẬU GIANG
 • 8 61,081 lượt nộp tại TP HẢI PHÒNG
 • 9 52,165 lượt nộp tại LONG AN
 • 10 42,785 lượt nộp tại NGHỆ AN
 • 11 32,248 lượt nộp tại HÀ TĨNH
 • 12 25,692 lượt nộp tại HÒA BÌNH
 • 13 24,266 lượt nộp tại LÂM ĐỒNG
 • 14 23,352 lượt nộp tại TÂY NINH
 • 15 21,663 lượt nộp tại HẢI DƯƠNG
 • 16 21,063 lượt nộp tại AN GIANG
 • 17 20,465 lượt nộp tại CĐ QUỐC PHÒNG
 • 18 20,351 lượt nộp tại BÌNH DƯƠNG
 • 19 19,736 lượt nộp tại THÁI NGUYÊN
 • 20 19,330 lượt nộp tại NINH BÌNH
 • 21 19,029 lượt nộp tại TP CẦN THƠ
 • 22 18,495 lượt nộp tại CĐ DỆT MAY VIỆT NAM
 • 23 18,267 lượt nộp tại THÁI BÌNH
 • 24 18,147 lượt nộp tại VĨNH PHÚC
 • 25 18,138 lượt nộp tại CÀ MAU
 • 26 17,731 lượt nộp tại QUẢNG NAM
 • 27 17,480 lượt nộp tại CĐ NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 • 28 17,407 lượt nộp tại HÀ NAM
 • 29 16,745 lượt nộp tại TIỀN GIANG
 • 30 16,563 lượt nộp tại PHÚ THỌ
 • 31 15,365 lượt nộp tại BÀ RỊA - VŨNG TÀU
 • 32 15,029 lượt nộp tại QUẢNG NINH
 • 33 14,776 lượt nộp tại CĐ THAN – KHOÁNG SẢN VN
 • 34 13,715 lượt nộp tại BẮC NINH
 • 35 13,673 lượt nộp tại BÌNH PHƯỚC
 • 36 12,931 lượt nộp tại CĐ ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
 • 37 12,824 lượt nộp tại HƯNG YÊN
 • 38 12,283 lượt nộp tại QUẢNG BÌNH
 • 39 11,677 lượt nộp tại LÀO CAI
 • 40 11,446 lượt nộp tại BÌNH ĐỊNH
 • 41 10,999 lượt nộp tại NAM ĐỊNH
 • 42 10,797 lượt nộp tại KHÁNH HÒA
 • 43 10,648 lượt nộp tại VĨNH LONG
 • 44 10,280 lượt nộp tại CĐ GIÁO DỤC VIỆT NAM
 • 45 9,469 lượt nộp tại ĐẮK LẮK
 • 46 9,292 lượt nộp tại CĐ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 • 47 9,131 lượt nộp tại KIÊN GIANG
 • 48 8,915 lượt nộp tại TP ĐÀ NẴNG
 • 49 8,456 lượt nộp tại BẾN TRE
 • 50 8,234 lượt nộp tại THỪA THIÊN HUẾ
 • 51 8,132 lượt nộp tại ĐỒNG THÁP
 • 52 7,998 lượt nộp tại YÊN BÁI
 • 53 7,721 lượt nộp tại SÓC TRĂNG
 • 54 7,333 lượt nộp tại CĐ NÔNG NGHIỆP- PTNTVN
 • 55 7,328 lượt nộp tại QUẢNG NGÃI
 • 56 7,266 lượt nộp tại CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI VN
 • 57 7,172 lượt nộp tại HÀ GIANG
 • 58 7,123 lượt nộp tại TRÀ VINH
 • 59 7,096 lượt nộp tại CĐ DẦU KHÍ VIỆT NAM
 • 60 6,921 lượt nộp tại CĐ CÔNG AN NHÂN DÂN
 • 61 6,754 lượt nộp tại PHÚ YÊN
 • 62 6,334 lượt nộp tại TUYÊN QUANG
 • 63 6,319 lượt nộp tại CĐ CAO SU VIỆT NAM
 • 64 6,308 lượt nộp tại LẠNG SƠN
 • 65 5,990 lượt nộp tại GIA LAI
 • 66 5,906 lượt nộp tại BÌNH THUẬN
 • 67 5,349 lượt nộp tại CAO BẰNG
 • 68 4,727 lượt nộp tại QUẢNG TRỊ
 • 69 4,165 lượt nộp tại BẠC LIÊU
 • 70 4,034 lượt nộp tại NINH THUẬN
 • 71 3,667 lượt nộp tại LAI CHÂU
 • 72 3,609 lượt nộp tại ĐIỆN BIÊN
 • 73 3,390 lượt nộp tại BẮC KẠN
 • 74 3,374 lượt nộp tại KON TUM
 • 75 2,870 lượt nộp tại SƠN LA
 • 76 2,752 lượt nộp tại CĐ Đ­ƯỜNG SẮT VIỆT NAM
 • 77 2,706 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG KHÔNG VN
 • 78 2,422 lượt nộp tại CĐ Y TẾ VIỆT NAM
 • 79 2,372 lượt nộp tại CĐ TCT HÀNG HẢI VN
 • 80 2,165 lượt nộp tại CĐ XÂY DỰNG VIỆT NAM
 • 81 1,919 lượt nộp tại ĐẮK NÔNG
 • 82 1,906 lượt nộp tại CĐ VIÊN CHỨC VIỆT NAM
Xem thêm